LINII DE FINANTARE

Finantare de 90% pentru IMM-uri, in mediul rural si urban, in limita a 100.000 de Euro

Investitii in realizarea de constructii, achizitia de echipamente tehnologice si a mijloacelor de transport neinmatriculabile, in limita a 100.000 euro, pentru IMM-uri care au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare .

Beneficiari eligibili : IMM-uri care au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data completarii on-line a formularului de inscriere si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat, in conditiile legii, cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii on-line a formularului de inscriere.
AFN: 90%, in limita echivalentului in lei a valorii maxime de 100.000 euro
Cofinantare: 10%
Modalitate de plata: Decont
Durata de implementare: In termen de maximum 4 luni de la data primirii acordului pentru finantare
Cheltuieli eligibile: Investitii in active corporale referitoare la realizarea/achizitii de constructii noi, echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport neinmatriculabile, echipamente IT si softurile aferente.

100% finantare pentru infiintare de activitati neagricole, 70% in avans, in mediul rural, in limita a 70.000 Euro

Prin acest program de finantare 70% din suma se primeste in avans pentru activitati noi, care nu s-au mai desfasurat pana in momentul depunerii planului si este destinat investitiilor in contructia, extinderea sau modernizarea cladirilor, achizitia de echipamente si active intangibile, in limita a 70.000 Euro.

Beneficiari eligibili: Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, IMM-uri
AFN: 100% - 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si de agroturism. Sprijinul se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
• 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi cinci ani de la incheierea contractului de finantare;
Cofinantare: 0%
Modalitate de plata: Avans
Durata de implementare: Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului si poate fi de maximum 54 de luni fiind urmata de controlul implementarii corecte si plata ultimei transe.
Cheltuieli eligibile: Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor, achizitii de active corporale si active necorporale.

Pana la 90% finantare pentru infiintarea si dezvoltarea de activitati neagricole, in mediul rural, in limita a 200.000 Euro

Acest program de finantare este destinat activitatilor care nu vizeaza domeniul agriculturii, dar conduc la dezvoltarea economica a zonelor rurale prin investitii in constructia, extinderea sau modernizarea cladirilor, achizitia de echipamente si active intangibile, in limita a 200.000 Euro.

Beneficiari eligibili: IMM-uri, fermieri sau membrii unei gospodarii agricole
AFN: 70% in limita a 200.000 Euro. Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri:
• pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si agro‐turism;
• pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non‐agricole;
Cofinantare: Intre 10%-30%
Modalitate de plata: Decont
Durata de implementare:
• maximum 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau adaptarea la standard;
• maximum 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de bunuri/ utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate.
Cheltuieli eligibile: Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor, achizitii de active corporale si active necorporale.

100% finantare pentru infiintare si dezvoltare de activitati in mediul urban, in limita a 200.000 Euro

Finantare pentru investitiile realizate de societatile cu cel putin 1 an de activitate pentru dezvoltarea activitatilor de productie si servicii, precum pregatirea amplasamentului ce consta in demolari, defrisari, constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, achizitionarea de echipamente, licente, software, brevete si dotarea cu echipamente IT care conduc la dezvoltarea economica a societatii, in limita a 200.000 Euro.

Beneficiari: Microintreprinderi
AFN: 100% - Intre 25.000 si 200.000 euro
Cofinantare: 0%
Modalitatea de plata: Decont
Cheltuieli eligibile: Constructia, modernizarea, extinderea spatiului de productie/prestare servicii si dotarea acestuia cu echipamente tehnologice, instalatii de lucu, mobilier, echipamente IT, instalatii pentru obtinerea economiei de energie, brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, realizare website.

Finantare de 90% pentru IMM-uri cu maximum 2 ani de activitate, in mediul rural si urban, in limita a 120.000 Lei

Programul este destinat intreprinderilor de tip start-up, care au cel mult 2 ani de activitate la momentul depunerii cererii de finantare si doresc sa investeasca in activitati precum achizitionarea de echipamente, licente, software, brevete si dotarea cu echipamente IT care conduc la dezvoltarea economica a societatii, in limita a 120.000 Lei.

Beneficiari: IMM-uri
AFN: 90% - 120.000 LEI
Cofinantare: 10%
Modalitatea de plata: Decont
Durata de implementare: 60 zile lucratoare de la semnarea contractului de finantare
Cheltuieli eligibile: Investitii in echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masura, control, reglare, cantare electronice, mijloace de transport marfa, mijloace de transport persoane, brevete de inventie, francize, software pentru comertul on-line, echipamente IT, cursuri de instruire si dezvoltare, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, realizare site si achizitionarea de instalatii/echipamente specifice obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie.

90% Finantare pentru IMM-uri cu minimum 2 ani de activitate, in limita a 135.000 Lei

Prin acest program de finantare, se acorda finantare pentru intreprinderile care au cel putin 2 ani de activitate la momentul depunerii cererii de finantare si doresc achizitionarea de active corporale si necorporale necesare desfasurarii activitatii in limita a 135.000 Lei.

Beneficiari: IMM-uri
AFN: 90% - 135.000 LEI
Cofinantare: 10%
Modalitate de plata: Decont
Durata de implementare: Maximum 30 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare
Cheltuieli eligibile: Investitii in echipamente IT, cantare electronice, aparate de marcat electronice fiscal, echipamente tehnologice, electro si motostivuitoare, brevete de inventie, marci de produse si servicii, software, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, mobilier, mijloace de transport marfa, certificare sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, realizare site, achizitionare de instalatii specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie, instalatii de incalzire sau climatizare, cursuri de calificare/specializare/perfectionare profesionala, comision de garantare datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

90% finantare pentru Femeia Manager in mediul rural si urban, in limita a 50.000 Lei

Valoarea finantarii este de maxim 90% pentru achizitia de echipamente, active intangibile, mijloace de transport marfa, in limita a 50.000 Lei.

Beneficiari: IMM-uri si PFA
AFN: 90% - 50.000 LEI
Confinantare: 10%
Modalitate de plata: Decont
Durata de implementare: Maximum 30 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare
Cheltuieli eligibile: Investitii in achizitia de echipamente tehnologice, software, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, brevete de inventie, marci de produse si servicii, mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, achizitionarea de echipamente IT, mijloace de transport marfa, realizare site, instalatii de incalzire sau climatizare, cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale, instalatii specifice obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care s-a solicitat finantare si comisionul de garantare datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

50% finantare pentru intreprinderile debutant SRL-D, in limita a 10.000 Euro

Intreprinderile debutant primesc finantare de 50%, dar nu mai mult de 10.000 Euro pentru investitii in active corporale, necorporale, costuri de operare si costuri de promovare ale activitatii.

Beneficiari: SRL-D
AFN: 50% - dar nu mai mult de 10.000 EURO
Cofinantare: 50%
Modalitate de plata: Decont
Cheltuieli eligibile: Investitii in achizitia de terenuri, constructii, spatii destinate realizarii activitatii, mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masura, control si reglare, mijloace de transport marfa, brevete, marci, realizare site, costuri de infiintare a firmei, costuri materie prima, salarii personal, costuri de training si formare personal, servicii externe de contabilitate, consultanta fiscala, juridica, management, IT, costuri pentru utilitati, chirii pentru spatiile in care se desfasoara activitatea, racordarea la utilitati, infrastructura necesara racordarii la utilitati, costuri de promovare on-line si suport de hartie.

100% finantare pentru instalarea tinerilor fermieri, 75% in avans, in mediul rural, in limita a 50.000 Euro

Sprijinul este acordat tinerilor fermieri care se instaleaza intr-o exploatatie agricola, pentru cheltuieli si activitati relevante ale exploatatiei agricole, inclusiv achizitionarea de teren si animale, in limita a 50.000 Euro.

Beneficiari: PFA si IMM-uri
AFN: 100%:
• 50.000 Euro, pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 S.O.
• 40.000 Euro, pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 S.O.
Va fi acordat sub forma de prima in doua transe:
• 75% din cuantumul max. al sprijinului la primirea deciziei de finantare;
• 25% din cuantumul max. al sprijinului fara a depasi 3 ani/5ani de la primirea deciziei de finantare.
Cofinantare: 0%
Modalitate de plata: Avans
Cheltuieli eligibile: Constructia, modernizarea, extinderea spatiului, achizitia de active corporale si necorporale.

Plantatia de Paulownia nu este eligibila pentru finantare din fondurile europene pentru agricultura (prin PNDR), aceasta nefiind inclusa in culturile specificate din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania in anul 2015.

Pana la 90% finantare pentru investitii in exploatatii agricole, in limita a 1.500.000 Euro

Sunt finantate proiectele care prevad investitii in infiintarea, extinderea sau modernizarea fermelor zootehnice si vegetale care consta in achizitii simple sau proiecte care prevad constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, in limita a 1.500.000 Euro.

>Beneficiari: PFA si IMM-uri
AFN: Intre 70%-90%- in limita a 1.500.000 EURO
Cofinantare: Intre 10%-30%
Modalitate de plata: Decont
Cheltuieli eligibile: Constructia, modernizarea, extinderea spatiului, achizitia de active corporale si necorporale.

Plantatia de Paulownia nu este eligibila pentru finantare din fondurile europene pentru agricultura (prin PNDR), aceasta nefiind inclusa in culturile specificate din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania in anul 2015.

Finantare de pana la 100% pentru sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu, in limita a 3.240.000 Lei

Sprijinul este acordat IMM-urilor care demonstreaza sau argumenteaza gradul de noutate al produselor/serviciilor/aplicatiilor TIC, realizate in cadrul proiectului pentru activitati de investitii in active corporale si necorporale, cercetare industriala/ dezvoltare experimentala si inovare de proces, in limita a 3.240.000 Lei.

Beneficiari: IMM-uri sau consortii centrate pe domeniul TIC
AFN: Pana la 100% dar nu mai mult de 3.240.000 Lei
Cofinantare: Pana la 55%
Modalitate de plata: Decont
Cheltuieli eligibile: Investitii in activitati de cercetare industriala/ dezvoltare experimentala si inovare de proces, hardware IT, amenajare data center, aplicatii software/licente, realizare site, materiale consumabile, costuri directe de personal, informare si publicitate, intruire/formare profesionala specifica, pregatirea personalului care va utiliza aplicatia/serviciul dezvoltat, pregatirea personalului care va asigura mentenanta aplicatiei, auditare intermediara/finala a proiectului, auditare tehnica a proiectului, salarii pentru personal, birotica si echipamente TIC.

Pana la 100% finantare pentru formare profesionala, servicii de orientare si servicii de consiliere, in limita a 500.000 Euro

Finantarea este acordata companiilor mari si IMM-urilor, in parteneriat cu furnizorii autorizati de formare profesionala sau de servicii de orientare si consiliere pentru personal sau pentru angajare pe locuri de munca nou create, in limita a 500.000 Euro.

Beneficiari: Companii mari si IMM-uri
AFN: Pana la 100% dar nu mai mult de 500.000 Euro
Cofinantare: Pana la 40%
Modalitate de plata: Decont
Cheltuieli eligibile: Actiuni de consiliere, formare profesionala, ucenicie la locul de munca, stagii la locul de munca, stagii la locul de munca pentru absolventi de invatamant superior si actiuni de angajare pe locuri de munca nou create.

PLANURI MARI?
CONTACTATI-NE
CU INCREDERE

Contact