Programul SRL-D pentru microintreprinderi

femeia-manager
50.000 lei prin Programul Femeia Manager pentru IMM-uri
martie 17, 2016
por-2014---2020
200.000 de euro pentru microintreprinderi
martie 17, 2016
startup

Societatile  comerciale cu raspundere limitata-debutanta (SRL-D) vor putea accesa finantare nerambursabila prin intermediul Programului SRL-D in primul trimestru al anului.

Valoarea proiectului de investitii trebuie sa fie de  minim 89.642 lei , din care 44.821 lei sunt decontati prin proiect.

Dosarele pentru depunerea proiectelor se pot intocmi pana la data de 31 martie 2016.

Banii primiti pot fi investiti in:

 • Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare. Costurile de spatiu cuprind:
  • Spatiu de birouri;
  • Spatiu de productie;
  • Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii;
  • Spatiu de depozitare.
 • Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
 • Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
 • Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;
 • Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de productie/servicii/comert;
 • INVESTITIILE IN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de inventie,  design industrial, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente si software, etc.);
 • realizare site;
 • ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:
 1. Costuri curente:
  • Materii prime, marfuri;
  • Materiale consumabile, materiale auxiliare;
 2. Costuri de personal (salarii, costuri asigurari sociale);
 3. Costuri de training si formare personal;
 4. Servicii externe:
  • Contabilitate;
  • Consultanta fiscala;
  • Consultanta juridica;
  • Consultanta in management;
  • Consultanta IT;
  • Consultanta PR;
  • Consultanta pentru intocmirea planului de afaceri, aceasta fiind singura cheltuiala care se poate realiza inainte de semnarea contractului de finantare.
 5. Costurile legate de incalzire, gaz, electricitate, curatenie, reparatii, asigurare, apa/canal, gunoi;
 6. Costuri legate de procesul de vanzare;
 7. Costuri administrative;
 8. Chirii pentru spatii de birouri, productie, de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii, depozitare (solicitantul va face dovada inchirierii spatiului pentru care solicita chiria pe o perioada de minim 3 ani);
 9. Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat in cadrul Programului;

 

CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI

Nr. crt. Criterii  
Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”
A 1 Programare IT,  Productie 30
2 Turism 20
3 Servicii 15
4 Comert si alte activitati 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii “S.R.L. – D.”  
B 5 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma întreaga) nou create este mai mare sau egal cu 4 20
6 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma întreaga) nou create este mai mare sau egal cu 3 15
7 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma întreaga) nou create este mai mare sau egal cu 2 10
Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri  
C 8 Ponderea investitiilor peste 60% 20
9 Ponderea investitiilor peste 40% 15
Tipul cheltuielilor aferente  Planului de afaceri  
D 10 Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri 10
11 Echipamente tehnologice ȋn pondere  de peste 40% din valoarea planului de afaceri 5
Asociatul /administratorul a urmat un curs de antreprenoriat
E 12 Asociatul /administratorul a urmat/urmeaza un curs de antreprenoriat 10
13 Asociatul /administratorul nu a urmat/nu urmeaza un curs de antreprenoriat 5
Asociatul/administratorul SRL-D este somer  sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului  
F 14 Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de somer sau absolvent în anul precedent si/sau anul curent înregistrării SRLD la Registrul Comerţului 10
15 Asociatul/administratorul SRL-D NU a avut calitatea de somer sau absolvent în anul precedent si/sau anul curent înregistrării SRLD la Registrul Comertului 5
Total puncte obţinute