IMM-urile primesc finantare pentru crearea de locuri de munca in luna martie

start
Programul Start pentru IMM-urile cu vechime mai mica de 2 ani
februarie 5, 2016
finantare-nerambursabila-imm
250.000 lei finantare nerambursabila pentru IMM-uri prin Programul de Microindustrializare
martie 17, 2016
recrutare

Ministerul Finantelor Publice estimeaza derularea primei sesiuni de inregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare in baza Hotarârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, cu modificarile și completarile ulterioare, in luna martie 2016.

Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt inregistrate potrivit  Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) realizeaza o investitie initiala in România, in orice sector, cu exceptia domenilor precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie si toate sectoarele listate in Anexa 1 la HG nr 332/2014;
c) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
d) nu intra in categoria «intreprinderilor in dificultate»;
e) nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii;
f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale si necorporale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii;
h) nu au inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in ultimii 2 ani anteriori inregistrarii cererii de acord pentru finantare si, la momentul inregistrarii cererii, nu au planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de 2 ani dupa finalizarea, in regiunea in cauza, a investitiei initiale.

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, in limita salariului mediu pe economie, pentru locurile de munca nou create ca urmare a investitiei initiale.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta pe adresa de email office@ciswork.ro sau la numarul de telefon 0356 829 867.